personer-med-handicap.jpg

Personer med handicap

Vi tilbyder behandling til personer med handicap. Behandlingen retter sig som oftest mod vedligeholdelse af funktioner, symptombehandling samt forebyggelse af forværring af handicap. Indsatsen kan være individuel behandling i form af manuel behandling, øvelsesterapi, vejledning og træning, eller holdtræning. Hvilken indsats den enkelte patient tilbydes vurderes af fysioterapeuten i samarbejde med patienten.

Adgangsforhold

Vi har adgang for alle kørestole, rollatorer eller andre ganghjælpemidler til både behandlingsrum og træningscenter.