led-og-muskelsmerter

Led- og muskelsmerte

Led- og muskelsmerter kan have mange årsager, og derfor behandles disse smerter med forskellige værktøjer afhængig af problemets karakter. Eksempler på behandlingsformer er passiv behandling og aktiv behandling. Som oftest vil det bedste behandlingsregime være en kombination af aktiv og passiv behandling.

Passiv og aktiv behandling

Passiv behandling inkluderer fx ledmobilisering, manipulationsbehandling, bløddelsbehandling og bindevævsmassage.

Aktiv behandling dækker over blandt andet øvelser der øger ledbevægeligheden, selvmobilisering af led, selvudspænding af muskler og træning af stabilitet, styrke og udholdenhed.

neurologiske lidelser

Mennesker med neurologiske lidelser, altså følger efter skader på hjerne og rygmarv, oplever ofte led- og muskelsmerter. Eksempler på passiv behandling er udspænding af stramme eller spastiske muskler, og mobilisering af led der på grund af den neurologiske lidelse er endt i en fejlstilling. Aktiv behandling kan bestå af superviseret træning, holdtræning eller øvelsesterapi. Behandlingen er altid skræddersyet til den enkelte patients ønsker og behov.

Andre behandlingsformer

Til at supplere de beskrevne aktive og passive behandlingsformer, bruger fysioterapeuterne blandt andet ultralydsbehandling, taping af muskler og led, samt instruktion og vejledning i sygdomsforståelse, livsstilsomlægning og tilbagevenden til arbejdsmarked og fysisk aktivitet.