genoptræning.jpg

Genoptræning

Alle kan få brug for genoptræning efter en skade. Det kan fx være efter knoglebrud, kræftsygdom, muskelskader, ledskader, hjerneskader, hjertesygdom og meget meget mere.
I et genoptræningsforløb er udgangspunktet altid en samtale mellem patient og fysioterapeut, og udarbejdelse af en fælles målsætning og plan på baggrund af en fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering.
I nogle tilfælde sker genoptræning på baggrund af en såkaldt Genoptræningsplan udskrevet fra et sygehus, hvor kommunen henviser til enten en kommunal eller privatpraktiserende fysioterapeut. Kommunen dækker i denne ordning alle udgifter. Genoptræning kan også finde sted på baggrund af en henvisning fra egen læge, eller ved at man henvender sig uden om lægen og dermed dækker alle udgifter selv.

Holdtræning

Vi tilbyder holdtræning til vores patienter. Vi har fire hold hver uge, af en times varighed - alle med en fysioterapeut fast tilknyttet der er tilstede under træningen og superviserer den.
Inden man starter på hold, har man som minimum haft en individuel samtale, undersøgelse, målafklaring og introduktion med en fysioterapeut.
Der er holdtræning mandage klokken 9:00-10:00 samt klokken 12:30-13:30, torsdage ligeledes klokken 12:30-13:30 og fredage klokken 9:00-10:00.

Individuel træning

Vi tilbyder individuel træning med en fysioterapeut efter behov. Fysioterapeuten vurderer behovet i samarbejde med patienten. Nogle patienter kan have svært ved at træne uden tæt supervision, eller have koncentrationsbesvær ved gruppesamvær - dette tages der hensyn til, så der bliver de bedste forudsætninger for et godt genoptræningsforløb.
Børn vil i udgangspunktet altid tilbydes individuel træning frem for holdtræning.